Strona główna

Odbiór odpadów komunalnych
w Gminie Dzierżoniów w 2016 r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-01-11

Odbiór odpadów komunalnych
w Gminie Dzierżoniów w 2016 r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że w 2016 r. harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i zasady odbioru odpadów segregowanych pozostają niezmienione w stosunku do roku poprzedniego.

Zmieszane odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzierżoniów raz w tygodniu, według poniższego wykazu:

 • poniedziałek: Nowizna, Mościsko, Uciechów, Jodłownik, Myśliszów
 • środa: Dobrocin, Byszów, Roztocznik, Dobrocinek, Kołaczów, Dębowa Góra, Piława Dolna
 • czwartek: Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Jędrzejowice, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice.

Firma odbierająca odpady komunalne: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 B, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-33-18, e-mail: pk-dzierzoniow1@wp.pl

Rejon: Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice obsługiwany jest przez podwykonawcę Zakład Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74/833-49-31.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulegają zmianie. Stawka opłaty od mieszkańca na miesiąc wynosi:

 • 12,00 zł gdy segregujemy odpady,
 • 15,00 zł gdy nie segregujemy odpadów.

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów w 2016 r. Odpady segregowane w systemie workowym "u źródła" będą odbierane raz w miesiącu, w każdy drugi czwartek miesiąca, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 14 stycznia
 • 11 lutego
 • 10 marca
 • 14 kwietnia
 • 12 maja
 • 09 czerwca
 • 14 lipca
 • 11 sierpnia
 • 08 września
 • 13 października
 • 10 listopada
 • 08 grudnia

W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją, do godziny 7.00 w dniu zbiórki

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się: 7 kwietnia 2016r. i 29 września 2016r.

Odpady segregowane, gromadzone w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (gniazda segregacyjne zlokalizowane na terenie gminy) będą odbierane z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia pojemników - ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Odpady problemowe i niebezpieczne można bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK mieszczącego się przy ul. Bielawskiej 15B w Dzierżoniowie (baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie), czynnego w środy w godz. 11:00-19:00 oraz w soboty w godz. 8:00-16:00.

Odpady problemowe zbierane w PSZOK:

 • odpady zielone - w ilości nieprzekraczającej 300 litrów / nieruchomość / tydzień,
 • odpady ulegające biodegradacji - kuchenne - w każdej ilości,
 • metale - w każdej ilości,
 • przeterminowane leki - w każdej ilości,
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych takich jak: środki chemiczne, farby, rozpuszczalniki - w każdej ilości,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,
 • meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nieprzekraczającej 300 kg / nieruchomość / tydzień,
 • zużyte opony z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i rolniczych - w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 5 sztuk,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) - w ilości nieprzekraczającej 300 kg / nieruchomość / tydzień.

Nadzór nad systemem odbioru i zagospodarowania odpadów pełni Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-50-02, e-mail: biuro@zgpd7.pl

powrót do poprzedniej strony