Strona główna

Mieszkańcy skorzystali z dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-12-30

Mieszkańcy skorzystali z dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Jednym z najważniejszych problemów w zakresie ochrony środowiska naturalnego w gminie Dzierżoniów jest gospodarka ściekowa. Problem ten związany jest przede wszystkim z dysproporcją między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która przyczynia się do odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, powodując tym samym zagrożenie dla środowiska.

Obszar gminy Dzierżoniów charakteryzuje się rozproszoną zabudową, co utrudnia objęcie jej kanalizacją zbiorczą, nie tylko ze względów technicznych, ale i ekonomicznych. Gmina Dzierżoniów, mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, od 3 lat umożliwia uzyskanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

W 2015 r. dofinansowanie było udzielane w ramach uchwały nr XLVII/376/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy. W 2015 r. gmina dofinansowała budowę 28 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna wysokość dotacji wypłaconych z budżetu gminy na realizację zadania wyniosła 101 949,00 zł.

Zainteresowanych właścicieli nieruchomości, które znajdują się na terenie gminy, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zachęcamy do skorzystania z uzyskania dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w przyszłym, 2016 roku. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania będzie złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, do którego trzeba będzie dołączyć m.in. wszystkie niezbędne zgody na budowę instalacji.

Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2016. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym termin składania wniosków, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów w przyszłym roku.

Mieszkańcy skorzystali z dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ściekówMieszkańcy skorzystali z dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ściekówMieszkańcy skorzystali z dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
powrót do poprzedniej strony