Strona główna

Pomnik przyrody "Gracja" przeszedł zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-12-28

Pomnik przyrody "Gracja" przeszedł zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na terenie gminy Dzierżoniów znajduje się 18 pomników przyrody ożywionej (w tym jedna grupa drzew). W roku ubiegłym w ramach realizacji projektu "Młodzi przyjaciele drzew" wykonano zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na 12 obiektach tego typu, znajdujących się w miejscowości Roztocznik.

W bieżącym roku do przeprowadzenia podobnych prac wytypowano najokazalszy i prawdopodobnie najbardziej znany mieszkańcom naszej gminy pomnik przyrody - lipę drobnolistną, noszącą nazwę "Gracja", rosnącą na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Tuszynie, tuż przy budynku Szkoły Podstawowej.

Prace zapoczątkowane zostały sporządzeniem ekspertyzy dendrologicznej zawierającej wytyczne co do rodzaju i zakresu zabiegów, mających na celu poprawę kondycji zdrowotnej drzewa oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w jego zasięgu. W oparciu o dokument, specjalistyczna firma posiadająca doświadczenie w pracy przy drzewach pomnikowych wykonała zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na "Gracji".

Praca arborystów polegała głównie na usunięciu posuszu oraz na wymianie starych i niedostosowanych do wymagań drzewa wiązań na nowe, typu cobra.

Przy okazji wykonawcy posiadający szeroką wiedzę z zakresu dendrologii podzielili się z nami ciekawostką dotyczącą lipy. Jak się okazuje, drzewo może nie być tak wiekowe na jakie wygląda, a swój dużych rozmiarów obwód zawdzięcza sposobie w jaki zostało posadzone. Prawdopodobnie drzewo "powstało" poprzez nasadzenie blisko siebie kilku - 3 lub 4 drzewek, które z czasem zrosły się z sobą pniami.

18 grudnia 2015 r. odbył się odbiór przeprowadzonych prac. Ich wartość wyniosła 3 780,00 zł.

Pomnik przyrody Gracja przeszedł zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjnePomnik przyrody Gracja przeszedł zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjnePomnik przyrody Gracja przeszedł zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjnePomnik przyrody Gracja przeszedł zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjnePomnik przyrody Gracja przeszedł zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjnePomnik przyrody Gracja przeszedł zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne
powrót do poprzedniej strony