AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-12-23

Radni przyjęli budżet na 2016 rok

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwalenie przyszłorocznego budżetu gminy - to najważniejsze punkty przedświątecznej XVII sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się we wtorek 22 grudnia w Sali Wiejskiej w Piławie Dolnej.

W obradach gościnnie uczestniczyli sołtysi, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Głównym punktem sesji było głosowanie nad projektami uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów oraz uchwalenia budżetu gminy Dzierżoniów na rok 2016. Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiska Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dzierżoniów radni w głosowaniach przyjęli obie uchwały.

W dalszej części obrad Rada przyjęła również uchwały w sprawach:

  • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015;
  • wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku;
  • aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów;
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016;
  • przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Dzierżoniów na lata 2016-2018;
  • planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów na rok 2016.

Po zakończeniu obrad, do wspólnego kolędowania zaprosili zebranych uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej pod opieką nauczycielki Elżbiety Biernackiej.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka oraz Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski złożyli wszystkim mieszkańcom gminy życzenia świąteczne i noworoczne.

Spotkanie było także wyjątkową okazją do podzielenia się opłatkiem i spróbowania pysznych potraw wigilijnych przygotowanych przez członków Stowarzyszenia "Przyjaciół Pojany" oraz Zespołu Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Pojana". Serdecznie im za to dziękujemy.

Radni przyjęli budżet na 2016 rokRadni przyjęli budżet na 2016 rokRadni przyjęli budżet na 2016 rokRadni przyjęli budżet na 2016 rokRadni przyjęli budżet na 2016 rok
powrót do poprzedniej strony