Strona główna

Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-12-16

Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego spotkała się we wtorek 15 grudnia na swoim drugim posiedzeniu. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad były projekty grantowe w ramach programu LEADER na lata 2014 - 2020. O obszarach, w których będzie można ubiegać się o dofinansowanie opowiedziała Zastępca Wójta Jolanta Zarzeka.

Kolejnym tematem posiedzenia był wspólny projekt gminnych organizacji pozarządowych w ramach rządowego programu FIO 2016.

Radni dyskutowali również na temat proponowanego rocznego planu pracy GRDPP. Poruszyli także kwestię podziału środków na realizację zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2016.

Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaplanowano na 12 stycznia 2016 r.

Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Pożytku PublicznegoKolejne posiedzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego
powrót do poprzedniej strony