Strona główna

Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-12-01

Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej - GLOKAL

aktualności Gmina Dzierżoniów

12 listopada w Zespole Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie przedstawiciele młodzieży całego powiatu wzięli udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Semper Avanti, która została przeprowadzona w ramach projektu: "Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej - GLOKAL".

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy z zakresu polityki zagranicznej wśród młodych Dolnoślązaków oraz umożliwienie nawiązania dialogu młodzieży z przedstawicielami władz, biznesu i kultury. Jest on realizowany w odpowiedzi na potrzebę organizacji większej ilości młodzieżowych inicjatyw międzynarodowych (na podstawie raportu "Potrzeby i problemy młodzieży - 2014"). Spotkanie w Dzierżoniowie było kolejnym z cyklu trzydziestu regionalnych konferencji przeprowadzanych we wszystkich powiatach Dolnego Śląska.

Słowami zachęty do aktywnego uczestnictwa konferencję otworzył Aleksander Koszela, dyrektor ZS nr 1, prezentując jednocześnie wspaniały lokalny przykład współpracy zagranicznej z Czechami. Przedstawiciel Stowarzyszenia Semper Avanti przybliżył cel projektu oraz samego wydarzenia. Następnie Prezes Izby Gospodarczej Europy Środkowej Łukasz Osiński przedstawił przykłady międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, istotności kontaktów międzynarodowych oraz temat polskiej polityki zagranicznej. Na konferencję przybyli przedstawiciele szkół całego powiatu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Dzierżoniów, Urzędu Miasta Dzierżoniowa i Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Kolejną częścią spotkania były warsztaty nawiązujące do narzędzi i możliwości aktywności międzynarodowej, dotyczące wymian młodzieżowych, Europejskiej sieci informacyjnej Eurodesk i wolontariatu Europejskiego EVS.

Blokiem najbliższym młodzieży był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy. Celem dyskusji było wyłonienie priorytetów, potrzeb oraz barier współpracy międzynarodowej jak i odnalezienie ich na tle lokalnym, w celu uzupełnienia raportu młodzieży dotyczącego potrzeb oraz problemów.

Bardzo istotną, a zarazem ostatnią częścią były uzupełniające wybory Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przed rozpoczęciem głosowania kandydat przekonywał wyborców do swojej osoby, dzielił się pomysłami, a także mówił o zdobytych już doświadczeniach. Swoją kandydaturę zgłosiły dwie osoby: Sandra Szczygieł i Michał Swancar. Przedstawicielem młodzieży powiatu dzierżoniowskiego została Sandra Szczygieł z I LO im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, której serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Stowarzyszenie Semper Avanti

Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej - GLOKALRegionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej - GLOKALRegionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej - GLOKALRegionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej - GLOKALRegionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej - GLOKALRegionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej - GLOKALRegionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej - GLOKALRegionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej - GLOKAL
powrót do poprzedniej strony