AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-10-16

Konserwacja potoku Gniły

aktualności Gmina Dzierżoniów

Potok Gniły stanowi istotny element sieci hydrograficznej Gminy Dzierżoniów. Jest odbiornikiem dużej ilości wód docierających do niego z rowów melioracyjnych, odwadniających grunty rolne oraz tereny zabudowane.

Z tego względu i jednocześnie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przyległych terenów istotne jest, aby koryto cieku utrzymywane było we właściwym stanie technicznym.

Ponieważ stan potoku Gniły nie był zadowalający, koryto cieku nie mogło pomieścić nadmiaru napływającej do niego wody, co było odczuwalne dla mieszkańców naszej gminy zwłaszcza podczas silnych opadów deszczu. Dlatego Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu / Oddział w Świdnicy przystąpił w 2014r. do prac mających na celu udrożnienie cieku oraz poprawę jego stanu technicznego.

W efekcie przeprowadzonych w ciągu dwóch lat robót, kompleksowej konserwacji poddano odcinek potoku Gniły biegnący od miejscowości Włóki, aż do ujścia potoku do rzeki Piława w miejscowości Mościsko, o łącznej długości 5200 mb.

W wyniku wykonanych prac koryto cieku na całej długości zostało poszerzone oraz pogłębione poprzez usunięcie zalegającej na dnie potoku warstwy namułu. Wydobyty urobek został odłożony, a następnie rozplantowany na istniejących skarpach. Ponadto ze skarp i dna cieku dwukrotnie ręcznie wykoszono i wygrabiono gęste i twarde porosty.

Wartość prac wykonanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w obrębie potoku Gniły w latach 2014 - 2015 wyniosła 160457,73 zł

Ponadto do konserwacji cieku włączyła się Gmina Dzierżoniów. W ramach programu "Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej" podjętego przy współpracy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy oraz Powiatowym Urzędem Pracy, udało się wykosić skarpy oraz pobocza potoku Gniły w miejscowości Uciechów na długości 1740 mb.

Konserwacja potoku GniłyKonserwacja potoku Gniły
powrót do poprzedniej strony