AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-10-09

Budowa chodnika we Włókach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Trwają prace przy budowie chodnika we Włókach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów - Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8 - etap I".

Zakres prac jest bardzo duży i obejmuje wykonanie chodnika na długości około 2,4 km oraz ułożenie kanalizacji deszczowej na długości ok. 2,3 km wraz z 57 studniami deszczowymi i 41 wpustami ulicznymi. Projekt uwzględnia również przebudowę sieci energetycznej polegającą na wymianie 18 słupów. Zadanie współfinansowane jest z budżetu państwa, Powiatu Dzierżoniowskiego i Gminy Dzierżoniów.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Dzierżoniów w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ale ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie Wojewody nie uzyskaliśmy dotacji. Dzięki powstałym oszczędnościom po przetargach prowadzonych na terenie całego województwa w I kwartale 2015 r., w lipcu br. pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania na budowę chodnika we Włókach w wysokości 50% wartości zadania wnioskowanego do Programu.

Pomimo stosunkowo krótkiego okresu, jaki został na wykonanie chodnika Wójt Gminy Dzierżoniów oraz Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego podjęli decyzję o realizacji zadania, popartą przez poszczególne Rady. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą robót budowlanych została firma ROKAM z Koźmic k. Ząbkowic Śląskich.

Aktualnie wykonawca wykonał ponad 50% kanalizacji deszczowej. Częściowo zostały również ułożone krawężniki. Ze względu na bardzo krótki okres realizacji umowy, inwestycja jest szczególnie monitorowana, zarówno przez pracowników Urzędu Gminy i Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedzialnych za realizację inwestycji, jak i władze gminy i powiatu.

Budowa chodnika we WłókachBudowa chodnika we WłókachBudowa chodnika we Włókach
powrót do poprzedniej strony