AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-10-06

Pojazd specjalny - Jelcz 004 - na sprzedaż

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoczniku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz 004.

Przedmiotem przetargu jest:

 1. Pojazd specjalny marki: Jelcz 004
 2. Nr rejestracyjny: DDZ 25HY
 3. Nr identyfikacyjny (VIN) - SUJG325DSF0009764
 4. Rok produkcji 1985, pierwsza rejestracja: 07.06.1985
 5. Wskazania drogomierza - 4108 km
 6. Ilość miejsc siedzących - 4

Cena wywoławcza samochodu wynosi 7000,00 zł. brutto. Przetarg odbędzie się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoczniku 41A dnia 21.10.2015r. o godzinie 10:00.

Dane uzupełniające:

Samochód sprawny technicznie - do kwietnia 2015 roku uczestniczył w działaniach ratowniczych. Samochód wyposażony w autopompę i zbiornik wodny o pojemności 6000 litrów. Pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC i ważny przegląd techniczny. Samochód planowany do sprzedaży bez lamp błyskowych i sygnałów dźwiękowych oraz pozostałego wyposażenia pożarniczego za wyjątkiem autopompy i zbiornika wodnego.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 700,00 zł. do dnia 21.10.2015r. na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoczniku Nr 50 9527 0007 0000 9957 2000 0001 BS Dzierżoniów. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego OSP Roztocznik, dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie bankowe,
 2. Wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia wygrywającemu przetarg.
 3. Wadium pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu zostanie zwrócone na konto nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 70,00 zł.
 5. Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za pojazd.
 6. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy kupna-sprzedaży na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoczniku
 7. Ustala się termin zawarcia umowy kupna sprzedaży w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. Jeśli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy w ciągu 7 dni, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 9. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, ze stanem technicznym i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 10. Koszty opłaty skarbowej ponosi oferent.

Pojazd można oglądać w Roztoczniku 41A po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tego faktu z Prezesem OSP Leszkiem Pazińskim tel. kontaktowy 661224206.

Dodatkowe informacje odnośnie w/w przetargu można uzyskać u Prezesa OSP Roztocznik pod numerem telefonu 661224206.

Z ważnych przyczyn zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

powrót do poprzedniej strony