Strona główna

Indiańskie spotkanie organizacji pozarządowych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-10-06

Indiańskie spotkanie organizacji pozarządowych

aktualności Gmina Dzierżoniów

"3majmy się razem i ...zmieniajmy lokalną rzeczywistość" - pod takim hasłem 2.10.2015r. odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Głównymi organizatorami tego niezwykle ciekawego przedsięwzięcia był powiat dzierżoniowski i gmina Dzierżoniów. Udział w przygotowaniu miały także pozostałe gminy powiatu. Patronat honorowy spotkania objął wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz.

Celem projektu było budowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu dzierżoniowskiego, która ma służyć wzmocnieniu potencjału III sektora i popularyzacji lokalnych, oddolnych inicjatyw, a w konsekwencji budowaniu dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkanie nieprzypadkowo odbyło się w konwencji indiańskiej. Indianie to liczne plemiona o bardzo różnym charakterze, które łączy wspólnota tubylczego pochodzenia, zbieżność historycznych losów, potrzeba wspólnego rozwiązywania problemów. Podobnie jest z NGO. Organizacje pozarządowe to podmioty bardzo różnorodne, działające w wielu obszarach, ale wszystkie łączy to, że są organizacjami non-profit i działają dla dobra społecznego.

W spotkaniu wzięły udział 72 organizacje, z czego 11 z naszej gminy. Szczególną rolę odegrały:

  • Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko", które pozyskało z Banku Zachodniego WBK dotację w wysokości 4000 zł na organizację inicjatywy, w ramach konkursu "Tu mieszkam - Tu zmieniam" oraz przygotowało poczęstunek dla uczestników,
  • Stowarzyszenie "Razem dla wsi" z Owiesna, które wykonało "indiańską" dekorację sali.

Mamy nadzieję, że spotkanie to pozostanie na długo w pamięci uczestników i przyniesie wymierne efekty w postaci współpracy pomiędzy organizacjami. Symbolem tej współpracy została okolicznościowa statuetka, pod którą podpisali się uczestnicy spotkania.

Indiańskie spotkanie organizacji pozarządowychIndiańskie spotkanie organizacji pozarządowychIndiańskie spotkanie organizacji pozarządowychIndiańskie spotkanie organizacji pozarządowychIndiańskie spotkanie organizacji pozarządowychIndiańskie spotkanie organizacji pozarządowychIndiańskie spotkanie organizacji pozarządowychIndiańskie spotkanie organizacji pozarządowychIndiańskie spotkanie organizacji pozarządowychIndiańskie spotkanie organizacji pozarządowychIndiańskie spotkanie organizacji pozarządowych
powrót do poprzedniej strony