Strona główna

Mikroinstalacje prosumenckie zrealizowane

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-10-06

Mikroinstalacje prosumenckie zrealizowane

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 24 września 2015r. gmina Dzierżoniów przeprowadziła odbiór końcowy zadania pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Dzierżoniów".

Inwestycja obejmowała budowę 25 mikroinstalacji prosumenckich (ogniw fotowoltaicznych) na terenie wsi Piława Dolna, Uciechów, Jodłownik, Mościsko, Włóki, Dobrocin i Książnica, w tym 20 na terenie gospodarstw domowych osób fizycznych i 5 na terenie obiektów użyteczności publicznej gminy Dzierżoniów (Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów z siedzibą w Mościsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej oraz oczyszczalnia ścieków w Mościsku).

Wykonawcą inwestycji była firma Hymon Energy Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16a. Całkowity koszt realizacji inwestycji: 805 207,00 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w wysokości 647 582,00 zł.

Mikroinstalacje prosumenckie zrealizowaneMikroinstalacje prosumenckie zrealizowaneMikroinstalacje prosumenckie zrealizowaneMikroinstalacje prosumenckie zrealizowaneMikroinstalacje prosumenckie zrealizowane
powrót do poprzedniej strony