AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-09-25

XIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacja o realizacji budżetu gminy Dzierżoniów za I półrocze roku 2015 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była tematem wiodącym XIII Sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 24 września w Sali Narad Urzędu Gminy.

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad nauczycielki Marta Kozar, Joanna Mrzygłód i Joanna Wieruszewska odebrały z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorza Powązki oraz Zastępcy Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanty Zarzeki akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Następnie Jolanta Zarzeka przedstawiła radnym informację o realizacji budżetu gminy Dzierżoniów za I półrocze roku 2015 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Rada przyjęła informację bez zastrzeżeń.

Ponadto w dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawie:

  • nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku oraz nadania jej nowego statutu,
  • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2015,
  • emisji obligacji komunalnych,
  • nadania nazw ulic (w miejscowości Myśliszów, Piława Dolna i Książnica),
  • zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dzierżoniów (działka nr 839/1 w Dobrocinie),
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna,
  • powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów i nadania jej statutu.

XIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony