Strona główna

Pierwsze spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-09-22

Pierwsze spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Trwają prace nad powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów. W poniedziałek 21 września młodzi mieszkańcy gminy zainteresowani kandydowaniem do Rady spotkali się na pierwszym z cyklu warsztatów dotyczących funkcjonowania samorządu i młodzieżowych rad gmin w Polsce, działalności organizacji pozarządowych czy pracy wolontariackiej.

Działania odbywają się w ramach projektu "Stąd jestem. Tu mieszkam. Tu chcę żyć", którego koordynatorem jest stowarzyszenie "Aktywuj Młodzież" z Mościska. Zadanie to zostanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego kwotą 11 000 zł.

Głównym założeniem projektu jest uświadomienie młodym ludziom, że niezależnie od wieku mają ogromny wpływ na to, jak i gdzie żyją, a także że mogą być twórcami sukcesu swojej małej ojczyzny. Dla młodzieży z gminy Dzierżoniów zaplanowano cztery warsztaty dotyczące m.in. praw i obowiązków radnych MRG, pozyskiwania funduszy unijnych, animacji, współpracy z samorządem itp.

Podczas pierwszego warsztatu młodzież spotkała się z Wójtem Gminy Dzierżoniów Markiem Chmielewskim, jego zastępcą Jolantą Zarzeką oraz z koordynatorami projektu.

Na początku spotkania Jolanta Zarzeka opowiedziała młodzieży o aktywności i działaniach podejmowanych przez liczne stowarzyszenia funkcjonujące na terenie gminy. Z kolei wójt Marek Chmielewski przedstawił prezentację, w której przybliżył najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu w Polsce.

Kolejne warsztaty z zakresu wolontariatu i funkcjonowania organizacji pozarządowych zaplanowano na przyszły poniedziałek. Z kolei w najbliższych miesiącach odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów. Młodzi mieszkańcy gminy sami zadecydują, kto będzie reprezentował ich interesy na szczeblu lokalnym.

Projekt "Stąd jestem. Tu mieszkam. Tu chcę żyć", którego koordynatorem jest stowarzyszenie "Aktywuj Młodzież" z Mościska realizowany jest w ramach zadania publicznego "Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska". Wysokość przyznanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi 11 000 zł.

Pierwsze spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady GminyPierwsze spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady GminyPierwsze spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy
powrót do poprzedniej strony