Strona główna

Pomoc dla rolników dotknietych suszą

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-09-09

Pomoc dla rolników dotknietych suszą

aktualności Gmina Dzierżoniów

Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje o możliwości składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą, o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

powrót do poprzedniej strony