Strona główna

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-09-07

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ramach wzmacniania współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi powołana zostanie Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wejdą przedstawiciele III sektora, Rady Gminy Dzierżoniów oraz Wójta Gminy Dzierżoniów.

Trwa procedura zmierzająca do wyboru członków tej Rady, określona w Uchwale nr X/79/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 czerwca 2015r. oraz w Zarządzeniu nr 110/98/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 7 września 2015r. Kandydatów do Rady z ramienia organizacji pozarządowych można zgłaszać w terminie do 28 września 2015r. Szczegóły oraz wzory dokumentów znajdują się w poniższych załącznikach.

  

powrót do poprzedniej strony