Strona główna

O Lokalnej Strategii Rozwoju w Mościsku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-09-03

O Lokalnej Strategii Rozwoju w Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od kilku miesięcy Lokalna Grupa działania "Ślężanie" prowadzi intensywne prace nad powstaniem nowej Lokalna Strategii Rozwoju obszaru LGD. Jest to bardzo ważny dokument ponieważ wyznacza kierunki działania w kolejnym okresie programowania na lata 2014-2020.

Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się 31 sierpnia w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku. W trakcie spotkania przedstawiono diagnozę i dokonano analizy SWOT obszaru LGD jak również przedstawiono propozycję celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju. W czasie spotkania przedstawiono również ogólne zasady jakie będą obowiązywały w nowym okresie programowania PROW 2014-2020 dla środków pozostających w dyspozycji LGD "Ślężanie". W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, zastępca wójta Jolanta Zarzeka oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z terenu gminy.

O Lokalnej Strategii Rozwoju w MościskuO Lokalnej Strategii Rozwoju w MościskuO Lokalnej Strategii Rozwoju w MościskuO Lokalnej Strategii Rozwoju w Mościsku
powrót do poprzedniej strony