Strona główna

Inicjatywa lokalna aktywnych mieszkańców Dobrocina

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-31

Inicjatywa lokalna aktywnych mieszkańców Dobrocina

aktualności Gmina Dzierżoniów

Inicjatywa lokalna jest jedną z form wspierania mieszkańców w realizacji oddolnych inicjatyw. Wprowadzona w życie w listopadzie 2013 Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów o inicjatywie lokalnej umożliwia korzystanie z tej formy dofinansowania.

Dotychczas mieszkańcy gminy zrealizowali 6 przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej:

  • Gminne obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin
  • Poprawa bazy sportowej LKS Roztocznik
  • Modernizacja obiektu sportowego w Tuszynie
  • Przebudowa drogi gminnej w Ostroszowicach
  • "Ostrrroszowicki Piernik"
  • Obchody Dnia Flagi.

W ostatnim czasie inicjatywę lokalną zrealizowali mieszkańcy Dobrocina. Zadanie polegało na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą rekreacyjną na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego. Wartość tego zadania to 12600 zł, z czego 5000 zł na zakup kostki przeznaczono z budżetu gminy, a 7600 zł to udział mieszkańców, na który składała się praca społeczna przy ułożeniu kostki oraz wkład rzeczowy w postaci zakupu kruszywa i piasku oraz pracy koparki i zagęszczarki.

Mieszkańcy Dobrocina nie po raz pierwszy wykonują prace społeczne przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w obszarze swojej wsi. "Skwer na rozdrożu", "Kacze rondo" czy zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej to tylko niektóre przykłady Ich aktywności. Zaangażowanie lokalnej społeczności Dobrocina zasługuje na uznanie. Mieszkańcy dowodzą, że warto pracować na rzecz swojej wsi. Za tą aktywność bardzo dziękujemy!!!!

Inicjatywa lokalna aktywnych mieszkańców DobrocinaInicjatywa lokalna aktywnych mieszkańców Dobrocina
powrót do poprzedniej strony