AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-31

Stypendia szkolne dla uczniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów informuje, że w terminie do 15 września 2015r. można składać wnioski o stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy na rok szkolny 2015/2016.

Warunkiem uzyskania prawa do stypendium jest kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia, które obecnie wynosi 456,00 zł, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, pok. nr 113, w godzinach pracy ośrodka. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie tut. ośrodka w pok. nr 113 lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 8325662.

powrót do poprzedniej strony