Strona główna

Pomóż stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-21

Pomóż stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju w obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ślężanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Termin spotkania: 31.08.2015r. (poniedziałek) godz. 16:00-19:00, miejsce spotkania: Sala konferencyjna Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów z siedzibą w Mościsku ul. Kolejowa 12b 58-116 Mościsko.

RAZEM STWÓRZMY NASZĄ LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU!

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"
ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka
tel. 71 31 62 171
e-mail info@sleza.pl
www.slezanie.eu

Materiał współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

powrót do poprzedniej strony