AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-25

Kolejne sukcesy gminnych stowarzyszeń

aktualności Gmina Dzierżoniów

Stowarzyszenia działające na terenie gminy Dzierżoniów pozyskały kolejne środki finansowe na zadania wspierające rozwój lokalnej społeczności. Tym razem wsparcie z Województwa Dolnośląskiego otrzymają dwa stowarzyszenia z Mościska i jedno z Uciechowa.

19 sierpnia 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi" dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" w 2015 roku. Celem konkursu było wspieranie realizacji projektów mających wpływ na poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Wśród beneficjentów znalazły się dwa stowarzyszenia z naszej gminy: "Uciechów - Moja Wieś" oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko". Stowarzyszenie z Uciechowa na wykonanie tablicy informacyjnej oraz materiałów promocyjnych, w tym kalendarza na 2016 rok, otrzyma z budżetu Województwa Dolnośląskiego 5000 zł. Z kolei projekt stowarzyszenia z Mościska zakładający m.in. wydanie ulotek promocyjnych, zakup namiotu promocyjnego, ustawienie tablicy informacyjnej i organizację imprezy promocyjnej zostanie dofinansowany kwotą 4700 zł.

Duży sukces odniosło także stowarzyszenia "Aktywuj Młodzież" z Mościska. W konkursie ofert na realizację zadania publicznego "Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska" doceniony został projekt pn. "Stąd jestem. Tu mieszkam. Tu chcę żyć". Działanie skierowane będzie do młodych mieszkańców gminy Dzierżoniów. Jego priorytetem będzie utworzenie grupy liderskiej i grupy wolontariuszy, działających na rzecz lokalnej społeczności. Zadanie to zostanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego kwotą 11000 zł.

Gratulujemy!

powrót do poprzedniej strony