Strona główna

Zakończono kolejny etap budowy dróg poscaleniowych w Dobrocinie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-21

Zakończono kolejny etap budowy dróg poscaleniowych w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 15 lipca 2015r. dokonano odbioru końcowego drogi nr 10 w Dobrocinie - w ramach zadania "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW".

Przebudowa drogi gminnej nr 10 w Dobrocinie o długości 910 mb obejmowała wykonanie robót ziemnych i ułożenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia w postaci rowów, renowację istniejących rowów oraz przepustów drogowych, wycinkę drzew oraz montaż barier ochronnych.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Świdnicy przy ul.Częstochowskiej 12 oraz PPHU "DROG-ZIEM" Zbigniew Wysoczański, z siedzibą przy ul.Strzegomskiej 15, 58-141 Stanowice. Koszt realizacji inwestycji: 493 033,68 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów realizacji inwestycji (robót budowlanych) z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

powrót do poprzedniej strony