Strona główna

Rusza budowa chodnika przy drodze powiatowej we Włókach

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-18

Rusza budowa chodnika przy drodze powiatowej we Włókach

aktualności Gmina Dzierżoniów

W roku ubiegłym w naborze do Narodowego Programu Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, Gmina Dzierżoniów złożyła wniosek o budowę chodnika o łącznej długości ok. 2,5 km wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od sali wiejskiej we Włókach w kierunku Dzierżoniowa do granic zabudowy.

W trakcie realizacji inwestycji w kolizyjnych punktach zaplanowano przebudowę sieci energetycznej.

Zadanie zostało zaplanowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie będącym właścicielem drogi. Pomimo pozytywnej oceny wniosku, pierwotnie projekt znalazł się na liście rankingowej na miejscach rezerwowych. Ze względu na wycofanie się niektórych gmin z realizacji zadań oraz oszczędnościom po przetargach, możemy zrealizować to zadanie w roku bieżącym.

Około 50 % kosztów inwestycji zostanie sfinansowanych z Narodowego Programu Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - tj. 1 074 800 zł. Wkład finansowy Starostwa Powiatowego wynosi 745 000 zł, natomiast Gminy Dzierżoniów 400 000 zł.

Po zakończeniu procedur przetargowych 14 sierpnia 2015 r. podpisano umowę z firmą "ROKAM EXPORT-IMPORT" z m. Koźmice, gm. Ząbkowice Śląskie oraz przekazano plac budowy. Przewidywany czas realizacji inwestycji: do 30 listopada 2015r.

Gmina Dzierżoniów prosi o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wykonywanych prac budowlanych oraz wyrozumiałość z uwagi na zaistniałe utrudnienia.

powrót do poprzedniej strony