Strona główna

Zmieniaj swoją okolicę i wygraj 10 000 zł

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-06

Zmieniaj swoją okolicę i wygraj 10 000 zł

aktualności Gmina Dzierżoniów

3 sierpnia ruszyła III edycja Konkursu "Spółdzielnia Pomysłów". Konkurs skierowany jest do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji, mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności.

W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Tematykę projektu organizatorzy pozostawiają wyobraźni uczestników.

Im bardziej angażujący lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia w konkursie.

Swoje inicjatywy można zgłaszać do 3 września 2015r. na stronie www.spolecznik20.pl

Wygraną w konkursie stanowi możliwość podpisania umowy sponsorskiej z organizatorem o maksymalnej wysokości 10 000 zł brutto każda, z której środki w całości muszą być przeznaczone na realizację zwycięskich projektów konkursowych. Jury z finałowej puli projektów wybierze trzy najlepsze.

Szczegółowe informacje na stronie www.spolecznik20.pl

Zmieniaj swoją okolicę i wygraj 10 000 zł
powrót do poprzedniej strony