Strona główna

Nowe siłownie plenerowe dzięki funduszowi sołeckiemu

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-05

Nowe siłownie plenerowe dzięki funduszowi sołeckiemu

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rok 2015 jest już ósmym z rzędu rokiem funkcjonowania funduszu sołeckiego na terenie gminy Dzierżoniów. Jedną z inicjatyw realizowanych w tym roku w ramach funduszu była budowa siłowni plenerowych

Fundusz sołecki, w zależności od liczby mieszkańców sołectwa, to kilka lub kilkanaście tysięcy złotych przeznaczanych każdego roku na realizację zadań i zaspokajanie potrzeb mieszkańców danego sołectwa. O przeznaczeniu środków z funduszu decydują mieszkańcy na zebraniu wiejskim uchwalając roczny plan działań, zatwierdzany następnie przez wójta gminy.

W roku 2015 na budowę siłowni plenerowych na terenie gminy Dzierżoniów przeznaczono z funduszu sołeckiego łącznie 49 433,70 zł. Z siłowni mogą już korzystać mieszkańcy:

  • Roztocznika (3 urządzenia),
  • Ostroszowic (6 urządzeń),
  • Jodłownika (3 urządzenia),
  • Owiesna (6 urządzeń).

To już kolejna inicjatywa, która pokazuje, że fundusz sołecki przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectw oraz jest doskonałym instrumentem wsparcia w realizacji przedsięwzięć służących wspólnemu dobru.

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów ponownie udowodnili, że potrafią samodzielnie wykorzystywać przyznane im środki finansowe, co daje im realny wpływ na rozwój swoich miejscowości.

Nowe siłownie plenerowe dzięki funduszowi sołeckiemuNowe siłownie plenerowe dzięki funduszowi sołeckiemuNowe siłownie plenerowe dzięki funduszowi sołeckiemuNowe siłownie plenerowe dzięki funduszowi sołeckiemuNowe siłownie plenerowe dzięki funduszowi sołeckiemuNowe siłownie plenerowe dzięki funduszowi sołeckiemu
powrót do poprzedniej strony