AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-03

Ponad 800 tys. zł na budowę mikroinstalacji prosumenckich w gminie Dzierżoniów!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów uzyskała dofinansowanie na budowę mikroinstalacji prosumenckich. Projekt naszej gminy znalazł się wśród trzech przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Do 15 maja w Urzędzie Marszałkowskim można było składać wnioski w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej, np. ogniwa fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrogeneracyjne, kotły na biomasę, kolektory słoneczne czy pompy ciepła. O dofinansowanie mogły starać się gminy wiejskie, przy czym środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z założeniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przynajmniej w połowie miałyby być wykorzystane bezpośrednio przez mieszkańców dolnośląskich wsi. Gminy mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych.

Złożono 22 wnioski, z których zakwalifikowanych zostało 19. Do współfinansowania na poziomie województwa przyjęte zostały trzy pierwsze projekty, w tym projekt naszej gminy.

31 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego wójt Marek Chmielewski podpisał umowę o przyznanie pomocy na dofinansowanie budowy mikroinstalacji na terenie gminy Dzierżoniów w kwocie 828 580 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 20 mikroinstalacji prosumenckich w gospodarstwach domowych (9 w Piławie Dolnej, 4 w Uciechowie, 2 w Mościsku, 2 w Jodłowniku, 2 we Włókach i 1 w Książnicy) oraz 5 mikroinstalacji prosumenckich w obiektach użyteczności publicznej:

  • Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku,
  • oczyszczalni ścieków w Mościsku,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej,
  • Zespole boisk sportowych ORLIK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Ponad 800 tys zł na budowę mikroinstalacji prosumenckich w gminie Dzierżoniów!
powrót do poprzedniej strony