AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-07-28

Kolejne środki na odnowę wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów pozyskała kolejne środki zewnętrzne na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji we wsiach Dobrocin, Mościsko, Książnica i Uciechów" znalazło się na I miejscu listy rankingowej projektów, które otrzymały dotację.

W ramach projektu planuje się:

  • zakup kostki brukowej pod wiatę rekreacyjną, która jest jednym z elementów Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego w Dobrocinie. Zakupiona kostka zostanie ułożona przez mieszkańców Dobrocina w ramach inicjatywy lokalnej.
  • zakup kostki brukowej i obrzeży chodnikowych do budowy na terenie Mościska boiska rekreacyjnego. To zadanie zostanie również zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy wsi zadeklarowali udział rzeczowy w postaci kruszywa na podbudowę oraz stojaków na kosze. Ponadto w ramach pracy własnej wykonana zostanie podbudowa boiska, ułożone zostaną także obrzeża i kostka.
  • zakup materiałów budowlanych do wykonania utwardzenia placu, który jest jednym z elementów "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy". Utwardzony plac będzie wykorzystywany m.in. jako miejsce do zabaw czy teren wystawienniczy. Dopuszczalne będzie również wykorzystanie placu na miejsca postojowe. Roboty budowlane zostaną wykonane przy udziale mieszkańców wsi.
  • wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego pn. "Park pod uciechowską lipą". Teren znajduje się w centralnej części Uciechowa, bezpośrednio przy Centrum Kulturalno-Sportowym, w miejscu byłego ewangelickiego cmentarza. Zagospodarowanie parku odbywa się systematycznie według koncepcji opracowanej przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego. Dotychczas mieszkańcy wyrównali teren, dokonali nasadzeń na granicach działki oraz stworzyli tzw. "Miejsce pamięci", przypominające o fakcie, że na terenie parku mieścił się kiedyś cmentarz. W bieżącym roku mieszkańcy zaplanowali ułożenie głównej alei parkowej z kostki granitowej.

Całkowita wartość projektu to 53 778,96 zł brutto, z czego dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego wyniesie 25 tys. zł.

powrót do poprzedniej strony