Strona główna

Konserwacja rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-07-15

Konserwacja rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna

aktualności Gmina Dzierżoniów

Trwają prace konserwacyjne w obrębie rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna. Ich realizacja jest wynikiem podpisania porozumienia pomiędzy gminą Dzierżoniów a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na mocy przedmiotowego porozumienia, które podpisane zostało 04.05.2015r. wykonywane są prace na odcinku rzeki o łącznej długości 700 mb. Polegają one przede wszystkim na usunięciu namulisk i zatorów oraz wyprofilowaniu linii brzegowej.

Zgodnie z zapisami porozumienia RZGW we Wrocławiu poniesie 100% kosztów zadania, które szacowane są na kwotę 20 000 zł.

Konserwacja rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna Konserwacja rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna Konserwacja rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna Konserwacja rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna Konserwacja rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna Konserwacja rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna
powrót do poprzedniej strony