Strona główna

Przedstawiciele gminnych organizacji na szkoleniu we Wrocławiu

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-06-12

Przedstawiciele gminnych organizacji na szkoleniu we Wrocławiu

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 7-9 czerwca we Wrocławiu przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu gminy Dzierżoniów wzięli udział w trzydniowych warsztatach dotyczących powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Dzierżoniów. Zajęcia już po raz kolejny poprowadziła Anna Gużda z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu.

Głównym punktem szkolenia była praca nad powołaniem gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uczestnicy warsztatów konsultowali projekt uchwały Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie określenia zasad powoływania członków i trybu działania RDPP, a także dyskutowali o priorytetowych obszarach, którymi organ ten będzie zajmował się w przyszłości.

Do najważniejszych zadań Rady będzie należało przede wszystkim monitorowanie potrzeb społeczności lokalnej, proponowanie rozwiązań i osiąganie kompromisów w kwestiach istotnych dla organizacji pozarządowych, a także opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym. Rada ma być ponadto organem opiniodawczo-doradczym dla władz samorządowych.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu "Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedstawiciele gminnych organizacji na szkoleniu we WrocławiuPrzedstawiciele gminnych organizacji na szkoleniu we WrocławiuPrzedstawiciele gminnych organizacji na szkoleniu we Wrocławiu
powrót do poprzedniej strony