Strona główna

Danuta Martowłos gościem w Senacie RP

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-05-27

Danuta Martowłos gościem w Senacie RP

aktualności Gmina Dzierżoniów

We wtorek 26 maja sołtys Mościska Danuta Martowłos odebrała w siedzibie Senatu RP w Warszawie nagrodę i tytuł "Sołtysa Roku". To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane pani sołtys w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez "Gazetę Sołecką" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Danuta Martowłos znalazła się w gronie 12 najlepszych i najbardziej aktywnych gospodarzy wsi w Polsce. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Na gali w Senacie sołtys Mościska towarzyszyli Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka oraz Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

Nagroda ta nabiera szczególnego znaczenia w 25 rocznicę samorządności w Polsce. Reforma samorządowa pozwoliła społeczności lokalnej uczestniczyć w życiu swojej ojczyzny oraz współdecydować o sprawach publicznych. Samorząd terytorialny stał się dla mieszkańców polem do umacniania własnej tożsamości i promowania swego dorobku. Ogromnie cieszymy się, że w działalność samorządu tak aktywnie włączają się również mieszkańcy gminy Dzierżoniów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pani sołtys!

Pragniemy również podziękować Senatorowi RP Stanisławowi Jurcewiczowi za wsparcie i pomoc w organizacji wyjazdu.

Danuta Martowłos gościem w Senacie RPDanuta Martowłos gościem w Senacie RPDanuta Martowłos gościem w Senacie RPDanuta Martowłos gościem w Senacie RPDanuta Martowłos gościem w Senacie RP
powrót do poprzedniej strony