AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-05-26

Rozpoczęły się roboty publiczne

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od 5 maja 2015 roku na terenie gminy Dzierżoniów trwają roboty publiczne, dzięki którym zatrudnienie znalazło 25 bezrobotnych. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonują szereg prac społecznie użytecznych na terenie całej gminy.

W chwili obecnej wykonywane są główne prace porządkowe polegające m.in. na zbieraniu odpadów oraz czyszczeniu nawierzchni dróg z piasku. Ponadto prowadzone są prace melioracyjne na ciekach melioracji szczegółowej i podstawowej.

Jednocześnie przypominamy osobom, które zalęgają z czynszem mieszkaniowym, iż zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 409/19/14 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie programu spłaty zadłużenia z tytułu opłat czynszowych istnieje możliwość odpracowania zadłużenia. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do ZGK Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1 w Dzierżoniowie.

Rozpoczęły się roboty publiczne Rozpoczęły się roboty publiczne Rozpoczęły się roboty publiczne Rozpoczęły się roboty publiczne
powrót do poprzedniej strony