AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-12-14

Centrum kształcenia na odległość

aktualności Gmina Dzierżoniów

Trwają prace nad uruchomieniem „Centrum kształcenia na odległość” w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piławie Dolnej, projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze.

Fundusze z programu przeznaczone są na uruchomienie Centrów Kształcenia wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający naukę online osobom z terenów wiejskich, w tym osobom niepełnosprawnym, które będą miały do dyspozycji najnowocześniejsze narzędzia umożliwiające i wspomagające pracę z komputerem. Centra będą prowadziły bezpłatne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Przyczynią się w ten sposób do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych, a także zwiększą możliwości edukacyjne osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenach wiejskich. W gminie Dzierżoniów planowane Centrum Kształcenia będzie prowadziło swoją działalność szkoleniową od 1 lutego 2008 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piławie Dolnej. Osobą kierującą Centrum będzie niepełnosprawna mieszkanka Piławy Dolnej, która zyska tym samym miejsce pracy. W naszym powiecie podobne centrum powstanie tylko w Niemczy.

powrót do poprzedniej strony