Strona główna

Konferencja podsumowująca działalność LGD Ślężanie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-05-19

Konferencja podsumowująca działalność LGD Ślężanie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W sobotę 16 maja w Sali Konferencyjnej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie odbyła się konferencja podsumowująca działalność Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Gminę Dzierżoniów reprezentowali wójt Marek Chmielewski, jego zastępca Jolanta Zarzeka oraz kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego Ewa Chryczyk.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Rady LGD, reprezentanci samorządów zrzeszonych w LGD, przedstawiciele sąsiednich gmin oraz beneficjenci działań osi 4 Leader.

Konferencję otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Elżbieta Pasławska, która przybliżyła zebranym ideę wdrażania programu LEADER w ramach PROW 2007-2013 w LGD "Ślężanie", a także przedstawiła prezentację dotyczącą dziesięcioletniej historii LEADERA na Ziemi Ślężańskiej. Opowiedziała również o dofinansowanych z funduszy europejskich inwestycjach realizowanych we wszystkich 7 gminach należących do LGD.

Pracownica biura LGD Marta Leszczyńska zaprezentowała z kolei zakres działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania oraz opowiedziała o dwóch zrealizowanych przez LGD Ślężanie projektach współpracy.

W trakcie konferencji głos zabrała także Jolanta Zarzeka, Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów i jednocześnie Przewodnicząca Rady LGD. W swoim wystąpieniu podziękowała członkom Rady za ciężką pracę związaną z oceną wniosków wpływających do LGD.

Uczestnicy konferencji wzięli również udział w prezentacji ślężańskich produktów lokalnych, takich jak "Smalczyk Czarownic Ślężańskich" czy chleb z młyna w Jordanowie Śląskim.

Konferencja podsumowująca działalność LGD ŚlężanieKonferencja podsumowująca działalność LGD ŚlężanieKonferencja podsumowująca działalność LGD Ślężanie
powrót do poprzedniej strony