Strona główna

Gmina Dzierżoniów w "Regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-05-19

Gmina Dzierżoniów w "Regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Edukacja i aktywizacja seniorów, zarządzanie gerontologią społeczną, solidarność międzypokoleniowa - to jedne z najważniejszych tematów, jakie poruszano podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Współczesne Wyzwania Gerontologii - podejście holistyczne", która odbyła się 14 maja w Krzyżowej. W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka.

Konferencja została zainicjowana jako interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i rozwiązań praktycznych zmierzających do przeciwdziałania negatywnym skutkom ewolucji społecznej, w tym problemom starzejącego się społeczeństwa. Głównym celem konferencji było umożliwienie wymiany poglądów, prezentacja wyników badań i dobrych praktyk osobom, które zawodowo zajmują się problematyką starości oraz starzenia się ludności. Prelegentami były osoby reprezentujące zarówno różnorodne dyscypliny naukowe, jak i praktycy.

Jednym z ważniejszych punktów konferencji było podpisanie listu intencyjnego w celu przygotowania i wdrożenia "Regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia". Wśród sygnatariuszy znaleźli się samorządowcy, a także przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Dokument podpisała również Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka.

Działalność koalicji skoncentruje się m.in. na podniesieniu poziomu świadomości społecznej w zakresie wiedzy dotyczącej "zdrowego starzenia się", promowaniu zdrowego stylu życia, integracji środowiska lokalnego na rzecz idei aktywnego starzenia czy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów prozdrowotnych.

Członkowie koalicji utworzą ponadto zespół roboczy, który szczegółowo zdefiniuje zadania niezbędne do zrealizowania wyznaczonych celów.

Gmina Dzierżoniów w Regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia
powrót do poprzedniej strony