AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-05-04

VIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 30 kwietnia w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tym razem tematem wiodącym obrad była ochrona środowiska.

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad radni wysłuchali sprawozdania z działalności Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierżoniów. Przedstawił je Piotr Furtak, Prezes Zarządu ZGPD-7. Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Dzierżoniów.

Następnie Rada przyjęła uchwały w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3007D w Owieśnie",
 • przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Dzierżoniów",
 • zgody na zawarcie porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015,
 • zmiany Uchwały Nr XLVII/402/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Książnica,
 • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kiełczyn,
 • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mościsko,
 • nabycia w drodze komunalizacji przez gminę Dzierżoniów mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa,
 • zmiany Uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierżoniów,
 • zatwierdzenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2019,
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Sesję zakończyły informacje Wójta Gminy Dzierżoniów o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

VIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówVIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówVIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówVIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony