AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-03-27

VI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 26 marca 2015r. w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się VI sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Głównym punktem obrad była działalność gminnych organizacji pozarządowych oraz współpraca z nimi.

Na sesję przybyli prezesi oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy:

 • Polskiego Związku Niewidomych, Zarząd Koła w Dzierżoniowie;
 • Stowarzyszenia "Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 pułku piechoty";
 • Stowarzyszenia "Dobrocin - wieś XXI w.";
 • Stowarzyszenia "Piława Dolna";
 • Stowarzyszenia "Uciechów - Moja Wieś";
 • Stowarzyszenia "Razem Dla Wsi";
 • Stowarzyszenia "Wzgórza Kiełczyńskie";
 • Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko";
 • Stowarzyszenia "Przyjaciół Gór Sowich";

W sesji gościnnie uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Marian Kowal - tym razem w roli prezesa Stowarzyszenia "Dobrocin - wieś XXI w.".

W pierwszej części obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2014r., które przedstawił kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Adam Wolniak. Prezentacje dokumentujące działania, osiągnięcia i sukcesy swoich organizacji przygotowali także członkowie gminnych stowarzyszeń.

W czasie sesji Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski poinformował zebranych o podpisaniu umowy partnerskiej dotyczącej współpracy pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a gminami powiatu dzierżoniowskiego w zakresie współpracy na rzecz trzeciego sektora.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawie:

 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierżoniów w 2015r.;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obszaru wsi Dobrocin i Uciechów;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Uciechów;
 • sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 525/1 położonej w Piławie Dolnej;
 • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Owiesno;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dzierżoniów;
 • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2015 (Skarbnik Gminy).

Sesję zakończyły informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

VI Sesja Rady Gminy DzierżoniówVI Sesja Rady Gminy DzierżoniówVI Sesja Rady Gminy DzierżoniówVI Sesja Rady Gminy DzierżoniówVI Sesja Rady Gminy DzierżoniówVI Sesja Rady Gminy DzierżoniówVI Sesja Rady Gminy DzierżoniówVI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony