Strona główna

Informacja w sprawie planowanych badań geofizycznych na terenie gminy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-03-17

Informacja w sprawie planowanych badań geofizycznych na terenie gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wykonujący zadania Państwowej Służby Geologicznej informuje, że od marca bieżącego roku do końca marca 2016 roku będzie prowadzić na terenie gminy Dzierżoniów badania geofizyczne (wzdłuż drogi gminnej Ostroszowice-Wiatraczyn).

Badania będą wykonywane na zalecenie Ministerstwa Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej. Mają one charakter badań podstawowych a ich efekty posłużą do lepszego poznania budowy geologicznej kraju, a także rozpoznania pod kątem potencjalnych możliwości wykorzystania do pozyskiwania podziemnych wód termalnych Dolnego Śląska.

powrót do poprzedniej strony