Strona główna

Nowe Rady Sołeckie w Owieśnie i w Roztoczniku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-03-09

Nowe Rady Sołeckie w Owieśnie i w Roztoczniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

W minionym tygodniu odbyły się kolejne zebrania wiejskie. Tym razem nowe Rady Sołeckie wybrali mieszkańcy Owiesna i Roztocznika.

W środę 4 marca w czasie zebrania w Owieśnie sołtys Joanna Pestkowska przedstawiła przybyłym mieszkańcom sprawozdania z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014 oraz z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Owiesna w kadencji 2011 - 2014.

Następnie Zebranie Wiejskie wybrało nową Radę Sołecką. W jej skład weszli: Jerzy Koleśnik, Maria Pelc, Joanna Wrońska, Marta Bąba, Agnieszka Stępień, Agnieszka Duran, Piotr Śliwa, Chrystos Balojannis, Aldona Watras oraz Marianna Wyrzucka.

Zebranie było także okazją do podziękowania sołtys Joannie Pestkowskiej za działalność na rzecz sołectwa w minionej kadencji. Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski wręczył pani sołtys pamiątkowy medal, a także życzył jej siły i wytrwałości w dalszej pracy.

Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Owiesno". Dokument został opracowany przez mieszkańców Owiesna podczas warsztatów "Twój głos - Twoja decyzja - Twoje sołectwo. Inkubator sołeckich inicjatyw obywatelskich". Sołecka Strategia Rozwoju jest dokumentem otwartym, który ze względu na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wsi może ulegać zmianom - w związku z tym strategia, która powstała w roku 2009 wymagała uaktualnienia.

Kolejne Zebranie Wiejskie odbyło się w czwartek 5 marca w Roztoczniku. Podobnie jak w Owieśnie przybyli mieszkańcy wysłuchali sprawozdań z wykorzystania funduszu sołeckiego oraz z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w latach 2013 - 2014 - przedstawił je sołtys Roztocznika Leszek Paziński.

Zebranie Wiejskie dokonało również wyboru nowej Rady Sołeckiej. W jej skład weszli: Tadeusz Machowski, Andrzej Dąbrowski, Magdalena Piasecka, Rafał Sienkiewicz, Adam Break, Łukasz Break-Kempczyński, Honorata Porębska i Jan Kasperczyk.

W trakcie spotkania sołtys Leszek Paziński odebrał z rąk wójta Marka Chmielewskiego pamiątkowy medal wraz z podziękowaniami za zaangażowanie i pracę na rzecz Roztocznika w minionej kadencji.

Ponadto uczestnicy obu zebrań dyskutowali na istotne dla nich tematy, takie jak modernizacja dróg czy planowane inwestycje.

Nowe Rady Sołeckie w Owieśnie i w RoztocznikuNowe Rady Sołeckie w Owieśnie i w Roztoczniku
powrót do poprzedniej strony