AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-03-06

Uporządkowanie gospodarki ściekowej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów zakończyła realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku"

Zadanie realizowane było w latach 2014-2015 i obejmowało wykonanie:

  • odbudowę zbiornika retencyjno - odpływowego na oczyszczalni w Mościsku - wymianę mieszadeł w zbiornikach SBR oraz wymianę układów pompowych na dwóch pompowniach we Włókach
  • dostawę 10 pomp ściekowych
  • wykonanie dwóch przyłączy kanalizacyjnych w Jodłowniku, w tym jedno do "Domku Myśliwskiego" wraz z jego odwodnieniem

Projekt współfinansowany jest w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Całkowita wartość operacji : 409 377,64 zł
Udział środków UE : 249 524,00 zł

PROW

Uporządkowanie gospodarki ściekowejUporządkowanie gospodarki ściekowej
powrót do poprzedniej strony