AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-11-30

XV Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 29 listopada 2007r. w Sali Wiejskiej w Roztoczniku, odbyła się XV-ta Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Radni rozpoczęli podejmowanie uchwał od ustalenia projektu nowego herbu Gminy Dzierżoniów, opracowanego przez Komisję Heraldyczną.

Następna uchwała dotyczyła likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych". Celem tej uchwały jest uporządkowanie systemu zarządzania oświatą i stworzenia jednorodnej struktury organizacyjnej Urzędu. W miejsce likwidowanego zakładu od 1 stycznia 2008 r. powstanie Referat Oświaty, Sportu i Turystyki jako część Urzędu Gminy.

Uchwalono także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przewidzianego pod eksploatację złoża migmatytu i amfibolitu - Piława Góra oraz obwodnic Dzierżoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach Gminy Dzierżoniów. Gmina nabyła też prawa własności nieruchomości gruntowych zajętych na poszerzenie drogi w Józefówku oraz drogi dojazdowej do placu sportowego w Uciechowie.

Gmina Dzierżoniów udzielił pomocy finansowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów na realizację prac remontowych realizowanych w obiektach schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie. Wysokość dofinansowania wyniesie 3.000 zł

Następnie Radni ustalili regulamin wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2008 rok w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Dokonano także zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2007 i powiadomiono Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

powrót do poprzedniej strony