AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-03-05

Nowa Rada Sołecka we Włókach

aktualności Gmina Dzierżoniów

We wtorek 3 marca odbyło się Zebranie Wiejskie we Włókach. W spotkaniu brał udział Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

W trakcie zebrania dotychczasowy sołtys Marcin Staściuk przedstawił przybyłym mieszkańcom sprawozdania z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 oraz z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej Włók w kadencji 2011-2014. Ustępujący sołtys otrzymał z rąk wójta Marka Chmielewskiego podziękowania i pamiątkowy medal za dotychczasową pracę na rzecz sołectwa i gminy.

Zebranie wiejskie dokonało również wyboru nowej Rady Sołeckiej. W jej skład weszli: Marcin Pięt, Stanisława Wierzbicka, Małgorzata Calów, Jakub Kubiszyn, Augustyn Mucha, Andrzej Paraszczyj oraz Marcin Świtalski.

Kolejnym punktem zebrania było dokonanie zmiany w składzie Grupy Odnowy Wsi Włóki w związku ze złożeniem przez Augustyna Muchę rezygnacji z funkcji Lidera Grupy. Zebranie Wiejskie zdecydowało powołać w skład grupy nowe osoby: Marcina Pięta i Jerzego Koszałę. Następnie na Lidera Grupy Odnowy Wsi Włóki powołany został Marcin Pięt.

Na zakończenie zebrania mieszkańcy poruszyli istotne dla nich kwestie i problemy, takie jak wycinka drzew przy drodze Dzierżoniów - Włóki czy budowa ścieżki rowerowej i chodnika.

Nowa Rada Sołecka we Włókach
powrót do poprzedniej strony