Strona główna

Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów wsi Piława Dolna

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-03-04

Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów wsi Piława Dolna

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z przystąpieniem do sporządzania "Założeń do projektu scalania gruntów wsi Piława Dolna" prosimy mieszkańców o czynny udział w ich opracowaniu.

Projekt urządzeniowo-rolny wsi Piława Dolna, w którym zostały zaprojektowane:

  • modernizacji sieci dróg transportu rolnego,
  • melioracji szczegółowych,
  • poprawy walorów środowiskowych na wsi,
  • możliwości poprawy struktury obszarowej gospodarstw,

zostanie wyłożony do zapoznania się w dniach od 04.03.2015r. do 12.03.2015r od godziny 10:00 do godziny 11:00 w sali wiejskiej przy ulicy Głównej 28 w Piławie Dolnej, w siedzibie Urzędu Gminy przy ulicy Piastowskiej 1 oraz poniżej na stronie internetowej.

Uwagi do projektu będzie można zgłaszać na spotkaniu roboczym z przedstawicielami z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 12.03.2015r. o godzinie 11:00 w sali wiejskiej przy ulicy Głównej 28 w Piławie Dolnej.

powrót do poprzedniej strony