AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-02-27

Zebranie Wiejskie w Książnicy

aktualności Gmina Dzierżoniów

W środę 25 lutego w Książnicy odbyło się Zebranie Wiejskie. Uczestniczył w nim Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Jednym z najważniejszych punktów spotkania był wybór nowej Rady Sołeckiej.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014. Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Książnicy w kadencji 2011-2014 - przedstawiła je Karolina Malesza, przewodnicząca Zebrania.

Zebranie Wiejskie dokonało również wyboru nowej Rady Sołeckiej. W jej skład weszli: Magdalena Szymańska, Sylwia Donosewicz, Krzysztof Sołogub, Grzegorz Sobaszek, Elżbieta Szymańska, Krzysztof Jeżak oraz Helena Czerwonka.

W czasie spotkania poruszono także ważne dla sołectwa i jego mieszkańców tematy, takie jak budowa nowej sali wiejskiej czy poprawa bezpieczeństwa na biegnących przez miejscowość drogach.

Zebranie Wiejskie w Książnicy
powrót do poprzedniej strony