AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-02-27

V Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Lokalny transport zbiorowy oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy były jednymi z najważniejszych tematów V Sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady odbyły się w czwartek 26 lutego w Sali Narad Urzędu Gminy.

Na sesję przybyli zaproszeni goście: nadkom. Przemysław Marut - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie, st. kpt. Aleksander Kucharczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Krzysztof Kot - Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie, Krzysztof Florczak - kierownik Referatu Komunikacji Miejskiej UM w Bielawie oraz Kazimierz Herlender i Mirosław Socha z Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad radni wysłuchali sprawozdań przedstawicieli policji i straży pożarnej z działań podległych im służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmowanych w roku 2014 na terenie gminy Dzierżoniów. W swoich wystąpieniach zwrócili oni szczególną uwagę na zagrożenia występujące na naszym terenie. Opowiedzieli także o inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa podejmowanych przez podlegające im jednostki.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie kierownika Referatu Komunikacji Miejskiej UM w Bielawie. Przedstawił on Radzie informację na temat realizacji projektu pn. "Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej". Przybliżył również radnym plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

W dalszej części sesji Kazimierz Herlender i Mirosław Socha ze Stowarzyszenia "Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej" przedstawili radnym prezentację na temat pozytywnych aspektów i korzyści płynących z członkostwa gminy w stowarzyszeniu.

  • przystąpienia gminy Dzierżoniów do Stowarzyszenia "Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej"
  • poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Następnie Wójt Gminy Dzierżoniów poinformował Radę o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach. Sesję zakończyły zapytania i interpelacje radnych.

V Sesja Rady Gminy DzierżoniówV Sesja Rady Gminy DzierżoniówV Sesja Rady Gminy DzierżoniówV Sesja Rady Gminy DzierżoniówV Sesja Rady Gminy DzierżoniówV Sesja Rady Gminy DzierżoniówV Sesja Rady Gminy DzierżoniówV Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony