Strona główna

Nowe Rady Sołeckie w Jodłowniku i Mościsku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-02-19

Nowe Rady Sołeckie w Jodłowniku i Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od kilku dni na terenie gminy Dzierżoniów odbywają się zebrania wiejskie. 17 lutego takie zebranie odbyło się w Jodłowniku. W zebraniu wziął udział wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

W trakcie zebrania dotychczasowy sołtys, Bożena Kujawa przedstawiła zebranym wykorzystanie środków finansowych funduszu sołeckiego w roku 2014 oraz sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej Jodłownika w kadencji 2011-2014. Ustępujący sołtys otrzymała z rąk wójta gminy serdeczne podziękowania i pamiątkowy medal za dotychczasową pracę na rzecz Jodłownika i gminy Dzierżoniów. Zebranie wiejskie dokonało również wyboru nowej Rady Sołeckiej. W jej skład weszli: Krzysztof Mika, Aleksander Behan, Sebastian Błaszkiwicz, Izabela Kulig, Adam Kokociński, Edyta Jasińska, Ewelina Świtalska oraz Henryk Kozar.

Natomiast 18 lutego odbyło się Zebranie Wiejski w Mościsku, w którym uczestniczyła zastępca wójta Jolanta Zarzeka. Tu również zebrani wysłuchali sprawozdania z wykorzystania funduszu sołeckiego w roku poprzednim oraz sprawozdania z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej Mościska w kadencji 2011-2014, które przedstawiła Danuta Martowłos, sołtys Mościska, zarówno w poprzedniej jak w nowej kadencji. Zastępca wójta wręczyła pani sołtys pamiątkowy medal wraz z podziękowaniami za dotychczasową działalność oraz życzenia siły i wytrwałości w pracy w nowej kadencji. Zebranie Wiejskie wybrało także nową Radę Sołecką w składzie: Zbigniew Rogowski, Urszula Piętka, Grzegorz Zieliński, Iwona Adamczyk, Maria Prasał, Józefa Świstak, Teresa Chrobak, Ewa Matyasik, Beata Witomska, Grzegorz Powązka.

W czasie zebrań dyskutowano także o planowanych w poszczególnych miejscowościach inwestycjach oraz poruszono istotne dla lokalnych społeczności problemy i bolączki.

Nowe Rady Sołeckie w Jodłowniku i MościskuNowe Rady Sołeckie w Jodłowniku i MościskuNowe Rady Sołeckie w Jodłowniku i MościskuNowe Rady Sołeckie w Jodłowniku i Mościsku
powrót do poprzedniej strony