Strona główna

Pieniądze na usuwanie szkód powodziowych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-02-18

Pieniądze na usuwanie szkód powodziowych

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 11.02.2015r. w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, wójt gminy Dzierżoniów, Marek Chmielewski odebrał z rąk Stanisława Huskowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, promesę przyznającą środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powodzi jaka miała miejsce w roku 2014r. na terenie gminy Dzierżoniów.

Dotacja w wysokości 150 000,00 zł została przyznana na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi nr 116970D ul. Spacerowa w Piławie Dolnej".

Otrzymane dofinansowanie pozwoli na odbudowę i kontynuowanie zabezpieczenia ul. Spacerowej w Piławie Dolnej przed zagrożeniem powodziowym. W roku ubiegłym, w ramach podpisanego porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wspólnym finansowaniu, za kwotę około 100 000,00 zł został odbudowany mur oporowy na długości około 160 mb. Gmina Dzierżoniów również w ramach własnych środków budżetowych zabezpieczyła korpus drogi na długości około 100 mb.

Przyznane dofinansowanie pozwoli na zakończenie przebudowy całej ul. Spacerowej, która ze względu na swoje położenie wzdłuż rzeki Piława, wielokrotnie narażona była na niszczące działanie powodzi.

Pieniądze na usuwanie szkód powodziowychPieniądze na usuwanie szkód powodziowychPieniądze na usuwanie szkód powodziowych
powrót do poprzedniej strony