AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-11-28

Sesja Rady Gminy w Roztoczniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 29 listopada 2007r. w Sali Wiejskiej w Roztoczniku, godz. 10.00 odbędzie się XV/07 Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

W porządku sesji znajdują się między innymi uchwały dotyczące:

  • ustalenia projektu herbu Gminy Dzierżoniów
  • likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych"
  • zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierżoniów na rok 2008
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach Gminy Dzierżoniów
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów na realizację prac remontowych realizowanych w obiektach schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie
  • ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2008 rok

powrót do poprzedniej strony