AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-02-18

W Partnerstwie o Radzie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W poniedziałek 16 lutego w Uciechowie licznie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Dzierżoniów wzięli udział w seminarium pt. "Powoływanie Rad Pożytku Publicznego. Standardy działania Rad".

Organizatorem seminarium było Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu. Głównym tematem seminarium prowadzonego przez panie Annę Gużda oraz Joannę Pijanowską były zasady powoływania, funkcjonowanie, zadania oraz rola Rad Pożytku Publicznego - organu konsultacyjnego i opiniodawczego dla władz samorządowych, a przede wszystkim wspomagającego działalność trzeciego sektora. W trakcie spotkania poruszono także, żywo interesujące nasze organizacje, zasady prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Duże zainteresowanie oraz dyskusja po zakończeniu seminarium dowodzą konieczności organizowania tego typu szkoleń, spotkań oraz konsultacji.

Projekt Seminarium Lokalnego "Powoływanie rad Pożytku Publicznego. Standardy działania Rad" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Partnerstwie o RadzieW Partnerstwie o RadzieW Partnerstwie o RadzieW Partnerstwie o Radzie
powrót do poprzedniej strony