AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-02-02

MPZP Kiełczyna

aktualności Gmina Dzierżoniów

Kiełczyn od 21 stycznia ma już swój miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Uchwałę w tej sprawie opublikował Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 275 z 20 grudnia 2006 pod pozycją 4179. Zaczęła obowiązywać po 30 dniach od jej publikacji, a była ostatnią z procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla północnej części gminy Dzierżoniów obejmującej Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Jędrzejowice i Książnicę. Aktualnie gmina prowadzi procedurę sporządzania zmian obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych pięciu wsi: Nowizny, Mościska, Uciechowa, Dobrocina i Roztocznika.

Zagospodarowanie przestrzeni ma ogromne znaczenie zarówno dla rozwoju gminy, jak i samych mieszkańców. Plany istotnie skracają i upraszczają obieg dokumentów koniecznych choćby do rozpoczęcia indywidualnych prac budowlanych czy modernizacyjnych. Obejmują przecież całą infrastrukturę, a więc choćby podział na grunty rolne i tereny pod zabudowę lub produkcję przemysłową, sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także energetyczną czy telekomunikacyjną. O ile dotychczas na stosowne dokumenty, krążące dosłownie po całym województwie, trzeba było czekać miesiącami, teraz można liczyć dni i to u siebie w gminie. Zmniejszają się też koszty, bo urząd dysponuje gotowymi planami, z których na życzenie petenta pracownicy eksponują konkretne fragmenty.

Ceny nieruchomości, których charakter zmienia się z typowo rolnych na działki budowlane, mogą przy tym wzrosnąć.

powrót do poprzedniej strony