AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-02-06

Pomoc żywnościowa 2014 - 2020

aktualności Gmina Dzierżoniów

31 stycznia 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów zakończył dystrybucję żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy spełniających kryteria określone w art 7. ustawy o pomocy społecznej. Mowa o osobach, których dochód nie przekraczał 150% kryterium uprawniającego do korzystania ze świadczeń.

Dla osoby samotnie gospodarującej kwota ta wynosi 813 zł, a dla członka rodziny 684 zł. Pomoc, która trafiła do 141 mieszkańców została pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Udało się to również dzięki współpracy ośrodka z przedstawicielem Kościoła Zielonoświątkowego "Betezda" w Dzierżoniowie.

W ramach programu najbardziej potrzebującym mieszkańcom udzielane jest wsparcie żywnościowe w formie paczek lub posiłków. Jednocześnie wobec tych osób realizowane będą różne działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne. Kolejna edycja już wiosną 2015 r.

Wszystkim zaangażowanym w realizację programu serdecznie dziękujemy.

powrót do poprzedniej strony