Strona główna

Nabór kandydatów do robót publicznych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-02-03

Nabór kandydatów do robót publicznych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że Gmina Dzierżoniów w roku 2015 będzie organizowała roboty publiczne. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się bezrobotni, którzy maja ustalony drugi profil pomocy.

Szczegółowe informacje odnośnie ustalonych profili można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie Rynek 27 tel. 74 832 52 35.

Osoby spełniające ustalone kryteria zachęcamy o składania podania o przyjęcie do pracy. Preferowane będą osoby, które wcześniej nie były zatrudnione w Urzędzie Gminy Dzierżoniów w robotach publicznych.

Podania należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, w terminie do 27 lutego 2015r.

Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr tel. 74 832 56 84 lub 74 832 56 86.

powrót do poprzedniej strony